ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตปลาแรดเชิงการค้า

ประชาสัมพันธ์ สัตว์น้ำจืดมีไข่ ปี 2563 (ฤดูน้ำแดง).. [2020-06-08 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562.. [2019-10-03 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระติกน้ำร้อน.. [2019-01-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพาเกษตรกรไปทัศนศึกษ.. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น.. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน.. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพาเกษตรกรไปทัศนศึกษ.. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น .. [2019-01-09 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางพาเกษตรกรไปทัศนศ.. [2018-12-19 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตปลาแรดเชิงการค้า 

 เผยเเพร่: 2018-12-19  |  อ่าน: 494 ครั้ง