การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมง.. [2021-02-03 ] โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธร.. [2020-06-17 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2.. [2020-06-17 ] แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565.. [2020-06-17 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ... [2020-06-17 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. [2020-06-16 ] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑.. [2017-08-21 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.. [2017-07-11 ]
อ่านทั้งหมด 

การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |  อ่าน: 692 ครั้ง