[2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเย.. [2022-05-10] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์.. [2022-04-08] ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/256.. [2022-04-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานก.. อ่านทั้งหมด 

โครงการปล่อยกบคืนถิ่น 


วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับศรีบุญชูฟาร์ม (Exotic Pet) ผู้ประกอบการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมปล่อยกบคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ กบอ่องเล็ก เขียดอ่องเล็ก จำนวน 9,999 ตัว ในโครงการปล่อยกบคืนถิ่น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ น้ำตกจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเย