ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว


[2022-05-10] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์.. [2022-04-08] ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/256.. [2022-04-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานก.. [2022-04-01] จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว 


วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการโครวการธนาคารสินค้าเกษตร (ด้านประมง) แหล่งน้ำหนองบัว บ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงึำ จังหวัดพะอยา ได้ทำกิจกรรมตามแผนการทำงานของปีงบประมาณ 2565 โดยได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว จำนวน 10,000 ตัว  ลูกพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว  และได่จัดทำอาหารจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 8 จุด ทั้งนี้ได้แนะนำให้คณะกรรมการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์น้ำในโครงการฯ