เตรียมความพร้อมการจัดอบรม โครงการยุวประมง ประจำปี 2565


[2022-05-10] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์.. [2022-04-08] ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/256.. [2022-04-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานก.. [2022-04-01] จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ.. อ่านทั้งหมด 

เตรียมความพร้อมการจัดอบรม โครงการยุวประมง ประจำปี 2565 


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองพะเยา, เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันฯและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมการจัดอบรม โครงการยุวประมง ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง ตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ และการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ณ อเมซอนหนองเล็งทราย บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา