ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565


[2022-05-10] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแ.. [2022-05-10] ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่.. [2022-05-10] ประชาสัมพันธ์ งดจับสัตว์น้ำ "ฤดูน้ำแดง" 2564-2565.. [2022-04-27] ประชาสัมพันธ์สนับสนุนสินค้าประมง.. [2022-04-20] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์.. [2022-04-08] ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2.. [2022-04-08] ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/256.. [2022-04-04] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานก.. [2022-04-01] จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 


วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นายสมชาย มะกาว ประมงอำเภอดอกคำใต้ เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยนำวาระชี้แจง ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และการเตรียมการการป้องกันสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง และสำรวจปรับปรุงบัญชีรายชื่อชาวประมง ในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา