ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร

[2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2022-01-19 |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  ติดตามเกษตรกร พร้อมทั้งให้เช็คยอดเงินช่วยเหลือที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านประมง (พายุเตี้ยนหมู่)  ของหมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง  อำเภอเชียงคำ  จำนวน 43 ราย  วงเงินช่วยเหลือ  354,661.50 บาท พร้อมทั้งรับขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่) ของหมู่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จำนวน 58 ราย