ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่

[2022-01-18] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-18] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้.. [2022-01-18] ชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) .. [2022-01-17] ร่วมกิจกรรม"อำเภอร่วมใจ ทำบุญวันพระ" ครั้งที่ 4/2564.. [2022-01-17] ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แน.. [2022-01-17] ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี.. [2022-01-11] มอบปัจจัยการผลิตด้านประมง ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-01-11] ร่วมประชาสัมพันธ์ ช่องทาง Fisheries shop.. [2022-01-11] ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านประมง(พันธ์ุปลานิล และอาหารปลากินพืช).. [2022-01-11] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นลูกพันธุ์ปลาสร้อยขาว.. อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2022-01-11 |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. อำเภอเมืองพะเยา นำเสนอประมวลความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ตำบลแม่ใส และ ตำบลบ้านต๋อม จำนวน 18 ราย 53 ไร่ 2 งาน วงเงินช่วยเหลือ 250,487 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ จังหวัพะเยา พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
          และ เวลา 17.30 น. นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับนายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ รักษาการประมงจังหวัดพะเยา, ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชน) ปีงบประมาณ 2565 แก่องค์กรชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูปปลาลุ่มน้ำเหยี่ยน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา