ออกตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงสัตว์

[2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. [2022-01-19] ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.).. [2022-01-18] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-18] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้.. [2022-01-18] ชี้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) .. [2022-01-17] ร่วมกิจกรรม"อำเภอร่วมใจ ทำบุญวันพระ" ครั้งที่ 4/2564.. [2022-01-17] ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แน.. [2022-01-17] ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี.. [2022-01-11] มอบปัจจัยการผลิตด้านประมง ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ออกตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงสัตว์ 

 เผยเเพร่: 2022-01-11 |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายจิรากร บุญเรือง ประมงอำเภอเชียงม่วน ออกตรวจติดตามเกษตรกรผู้เพาะลี้ยงสัตว์ ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน