การตรวจเยี่ยมติดตามโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

[2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. อ่านทั้งหมด 

การตรวจเยี่ยมติดตามโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 

 เผยเเพร่: 2022-01-19 |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยมีพลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะดำเนินการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราชในครั้งนี้ ณ โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเกอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา