ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

[2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. [2022-01-19] ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.).. [2022-01-18] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. อ่านทั้งหมด 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ 

 เผยเเพร่: 2022-01-18 |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และ นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตำบล แม่กา อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา