รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในกว๊านพะเยา

[2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. [2022-01-19] ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.).. [2022-01-18] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. อ่านทั้งหมด 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในกว๊านพะเยา 

 เผยเเพร่: 2022-01-18 |  อ่าน: 153 ครั้ง

 

 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ ในกว๊านพะเยา และปรึกษา หารือ การดำเนินการ วิธีการ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการกำจัดวัชพืช ร่วมกับนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา โยธาธิการจังหวัดพะเยา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาและหน่วยขุดลอกกำจัดผักตบชวากว๊านพะเยา ณ บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา