ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2564

[2022-01-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้ง.. [2022-01-28] ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน โครงการธนาคารสินค้าเ.. [2022-01-28] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเย.. [2022-01-28] เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง.. [2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2564 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยาครั้งที่ 4/2564 ณ ศูนย์ บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา