ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร

[2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2022-01-19 |  อ่าน: 147 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์  ประมงอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลแม่ใส ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรตามแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง (กษ.01) จำนวน 8 ราย ความเสียหาย 53 ไร่ (ประเมินอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ 8 ราย 28 ไร่)