ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร


[2023-01-06] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้.. [2022-12-16] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-12-13] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัด.. [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพ.. [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังห.. [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหว.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง).. [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเย.. อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกร 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์  ประมงอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา, เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลแม่ใส ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรตามแบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง (กษ.01) จำนวน 8 ราย ความเสียหาย 53 ไร่ (ประเมินอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบ 8 ราย 28 ไร่)