การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต


[2023-01-06] ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้.. [2022-12-16] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-12-13] ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน.. [2022-11-25] ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัด.. [2022-11-10] สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพ.. [2022-09-20] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังห.. [2022-08-31] นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหว.. [2022-06-10] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิ.. [2022-05-30] แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง).. [2022-05-23] ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop วิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งเกลือ นิลลาพะเย.. อ่านทั้งหมด 

การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต 

 บริการประชาชน  เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกร


วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา และนางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต จำนวน 1 รายการ คือ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลานิล (ในส่วนที่เสียหายระหว่างการขนส่งตามที่ได้มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 700 ตัว ดังนี้ ส่งมอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 28 ราย เป็นปลานิลจำนวน 19,600 ตัว และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 14 ราย เป็นปลานิลจำนวน 9,800 ตัว รวมเกษตรกรจำนวน 42 ราย รวมพันธุ์ปลานิลจำนวน 29,400 ตัว สรุปสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว