การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต

[2022-01-28] เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้ง.. [2022-01-28] ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน โครงการธนาคารสินค้าเ.. [2022-01-28] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเย.. [2022-01-28] เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระอนุสาวรีย์พญางำเมือง.. [2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. อ่านทั้งหมด 

การตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต 

 เผยเเพร่: 2022-01-21 |  อ่าน: 169 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ เสาร์จันทร์ ประมงอำเภอเมืองพะเยา และนางสาวธัญญารัตน์ เสนาะสำเนียง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ดำเนินการตรวจรับวัสดุ ปัจจัยการผลิต จำนวน 1 รายการ คือ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร โดยดำเนินการส่งมอบพันธุ์ปลานิล (ในส่วนที่เสียหายระหว่างการขนส่งตามที่ได้มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564) ให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละ 700 ตัว ดังนี้ ส่งมอบในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจำนวน 28 ราย เป็นปลานิลจำนวน 19,600 ตัว และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 14 ราย เป็นปลานิลจำนวน 9,800 ตัว รวมเกษตรกรจำนวน 42 ราย รวมพันธุ์ปลานิลจำนวน 29,400 ตัว สรุปสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว