การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery)

[2022-01-25] ร่วมประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-01-25] โครงการปล่อยกบคืนถิ่น.. [2022-01-21] สร้างคอกปุ๋ยหมักธรรมชาติ ในหนองเล็งทราย เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแก่สัตว.. [2022-01-21] ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายของนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ.. [2022-01-21] ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา.. [2022-01-21] ตรวจฟาร์มสัตว์น้ำที่ขอมาตราฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP).. [2022-01-21] ร่วมออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่.. [2022-01-21] ตรวจติดตามเกษตรกรตามโครงการยกระดับขั้นมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับ GAP.. [2022-01-19] ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ.. [2022-01-19] ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอภูซาง (สัญจร) .. อ่านทั้งหมด 

การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) 

 เผยเเพร่: 2022-01-19 |  อ่าน: 186 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่  (Mobile Hatchery) โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลัก การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล  อ่างเก็บน้ำห้วยบง (บ้านสา) หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรในการอบรม  และมีประมงอำเภอภูซาง เกษตรอำเภอภูซาง คณะกรรมการอ่างเก็บน้ำห้วยบง กำนันตำบลทุ่งกล้วย ร่วมกิจกรรมผสมพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยอ่างเก็บน้ำสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับหมู่บ้าน ต่อไป