แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ)

วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลา.. [2021-09-06 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. [2021-08-23 ] แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ).. [2021-06-26 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมง.. [2021-02-03 ] โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต ป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธร.. [2020-06-17 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2.. [2020-06-17 ] แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ระยะ 3 ปี พศ. 2563-2565.. [2020-06-17 ] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ... [2020-06-17 ] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563.. [2020-06-16 ] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. [2020-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

แผนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) 

 เผยเเพร่: 2020-06-16  |  อ่าน: 792 ครั้ง