โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบ.. [2021-07-22 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา.. [2021-07-21 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-15 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-13 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-09 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-09 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-07 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-07 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |  อ่าน: 399 ครั้ง

 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  กรมประมง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ