บทความ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  3 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น   208   ประมงจังหวัดน่าน ประชุมเพื่อรับฟังคำชึ้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดประมงจังหวัด รอบการ...  205  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุ...  189  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าว...  176  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “กิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้-ปลุกจิตสำนึก 400,00...  174  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ร่วมพิธี บวงสรวงสั...  166  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประชุมการ...  164  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับฟังความคิด...  162  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภั...  161  ประมงจังหวัดน่าน รับฟังรายงานผลสรุปผลการตรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสำนักงาน...  156