สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวืน้ำแบบมีส่วนร.. [2021-07-27 ] ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.. [2021-07-27 ] (แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนัก.. [2021-07-27 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบ.. [2021-07-22 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา.. [2021-07-21 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-15 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-13 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-09 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) 

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |  อ่าน: 1,055 ครั้ง