จังหวัดน่านมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร .. [2020-02-14 ] นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. [2020-02-07 ] แข่งขันลาบปลาพื้นเมืองน่าน.. [2020-02-06 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่านจัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียนตามโครงการสนั.. [2019-01-25 ] สำนักงานประมงอำเภอแม่จริม ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด.. [2019-01-25 ] อบรมคณะกรรมการประมงโครงการ ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ.. [2019-01-25 ] อบรมคณะกรรมการประมงโครงการ ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ.. [2019-01-25 ] ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน.. [2019-01-10 ] จัดเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่.. [2019-01-10 ] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และขึ้นบัญชี.. [2018-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

จังหวัดน่านมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

 เผยเเพร่: 2018-10-25  |  อ่าน: 641 ครั้ง

 

จังหวัดน่าน มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 10 ม.ค. 60 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา นาน้อย และนาหมื่น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา โดยมีเกษตรกรรับมอบ จำนวน 241 ราย