ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 12 สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 12 สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข 


วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 12 สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมน่านบูติก รีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ