กรมประมงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

กรมประมงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 


กรมประมงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียด :

https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637883847466942097

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองตรวจการประมง ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2565

รายละเอียด :

https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637883846315348074

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565

รายละเอียด :

https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637883845193394104