ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน


[2022-07-02] เข้าร่วมรับฟังการทำประชาคม.. [2022-07-01] ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า.. [2022-06-29] เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา.. [2022-06-28] สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2022-06-28] ลงพื้นที่ตรวจสผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงให.. [2022-06-28] ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างค่.. [2022-06-27] เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นร.. [2022-06-27] กรมประมงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ.. [2022-06-27] กรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกั.. [2022-06-25] ลงพื้นที่สำรวจ อนุรักษ์สัตว์น้ำในพื้นที่ประกาศที่จับสัตว์น้ำประเภทที่ร.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน 


วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน ณ สะม้าเก้าบั้ง บ้านตึ๊ด หมู่ 10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง ผู้นำชุมชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม