ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรกรในพื้นที่ คทช.


[2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/25.. [2022-05-10] ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินสถานภา.. [2022-05-10] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความด้านวิชาการด้า.. [2022-05-10] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-09] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรกรในพื้นที่ คทช. 


วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางญาณัจฉรา นาทันลิ ประมงอำเภอปัว นายโสภณ ศรีสุข ประมงอำเภอเชียงกลาง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการเกษตรในพื้นที่ คทช. กิจกรรม พัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ คทช. ณ บ้านห้วยขาบ หมู่ 7 อำเภอบ่อเกลือ