ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนแหล่งน้ำเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565


[2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/25.. [2022-05-10] ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินสถานภา.. [2022-05-10] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความด้านวิชาการด้า.. [2022-05-10] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-09] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามงาน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานของชุมชนแหล่งน้ำเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายดนุรุทธ์ คำใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรม สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนแหล่งน้ำเป้าหมาย บ้านน้ำหก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน