ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภค และใช้วัตถุดิบสินค้า Q


[2022-05-25] ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม.. [2022-05-25] ร่วมเปิดงาน Fisherman Shop พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.. [2022-05-25] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั.. [2022-05-25] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผล.. [2022-05-25] ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่.. [2022-05-24] ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และก.. [2022-05-23] ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 12 สาข.. [2022-05-23] ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอัฏฐมีบ.. [2022-05-23] กรมประมง เตรียม Kick off เปิด “Fisherman Shop” พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจัง.. [2022-05-19] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในงานพิธีเปิดป้ายโครงการสร้างบ่อบาดาลและ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภค และใช้วัตถุดิบสินค้า Q 


วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางกรรณิกา กังคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) และโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นางอังคณา พลาอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน