ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565


[2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/25.. [2022-05-10] ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินสถานภา.. [2022-05-10] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความด้านวิชาการด้า.. [2022-05-10] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-09] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565  


วันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน เพื่อขอรับพรปีใหม่ 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน