ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2564


[2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/25.. [2022-05-10] ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินสถานภา.. [2022-05-10] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความด้านวิชาการด้า.. [2022-05-10] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-09] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2564  


วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางปุณณนัทธ์ โนชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม