ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548


[2022-05-17] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนา.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 256.. [2022-05-16] ร่วมกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ล่องแก่งสะม้าเก้าบั้ง เพื่อส่งเสริมก.. [2022-05-12] ร่วมงานและออกบูธนิทรรศการในกิจกรรม“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและจัดทำผังบริเวณโ.. [2022-05-11] ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/25.. [2022-05-10] ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินสถานภา.. [2022-05-10] ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความด้านวิชาการด้า.. [2022-05-10] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2022-05-09] ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Inn.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 


วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายดนุรุทธ์ คำใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายวุฒิพงศ์ จอมปัญญา นักวิชาการประมง นายธดากร ยะสุรินทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายรุ่งโรจน์ สายอิ่นแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศเป็นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามมาตรา 172 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในเขตพื้นที่อำเภอภูเพียง จำนวน 5 แหล่งน้ำ ได้แก่ ลำน้ำน่านหน้าวัดหาดผาขน ต.เมืองจัง , แม่น้ำน่านหน้าวัดศรีบุญเรือง ต.ม่วงตื๊ด , หนองมะจับ ต.นาปัง , หนองเต่า ต.ม่วงตื๊ด , หนองครกดอนชัย ต.ม่วงตื๊ด