ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับการมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี

[2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... [2021-12-28] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมทดสอบเครื่องจ.. อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับการมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี 

 เผยเเพร่: 2021-12-28 |  อ่าน: 59 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมง ให้การต้อนรับการมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดย รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการสร้างถนน เชื่อมโยงจังหวัดน่าน-อุตรดิตถ์ ปากนาย เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และขอให้จังหวัดได้พิจารณาเสนอโครงการรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว ทั้งนี้ให้คัดเลือกโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำสระน้ำบ้านศรีเกิด และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำน้ำจืด จำนวน 60 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน และพบประชาชนในพื้นที่ ณ สระน้ำบ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564  นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมง ให้การต้อนรับการมาปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดย รองนายกรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการสร้างถนน เชื่อมโยงจังหวัดน่าน-อุตรดิตถ์ ปากนาย เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และขอให้จังหวัดได้พิจารณาเสนอโครงการรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว ทั้งนี้ให้คัดเลือกโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำสระน้ำบ้านศรีเกิด และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำน้ำจืด จำนวน 60 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน และพบประชาชนในพื้นที่ ณ สระน้ำบ้านศรีเกิด หมู่ 3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน