ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “เสน่ห์ภูษา ล้านนาตะวันออก”

[2022-01-21] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่.. [2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “เสน่ห์ภูษา ล้านนาตะวันออก”  

 เผยเเพร่: 2021-12-29 |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “เสน่ห์ภูษา ล้านนาตะวันออก” เพื่อการสร้าง คุณค่าและเพิ่มมูลค่าผ้าล้านนาตะวันออก อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน ๔ จังหวัดล้านนาตะวันออก ได้แก่ น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดตัวหนังสือดังกล่าว ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน