ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีมอบ โคกระบือพระราชทานและทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูง

[2022-01-21] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่.. [2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีมอบ โคกระบือพระราชทานและทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูง 

 เผยเเพร่: 2021-12-29 |  อ่าน: 83 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๙ น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีมอบ โคกระบือพระราชทานและทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่สูง ณ สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (พยาน) นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวนการสถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านการพัฒนา (พยาน) นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน (พยาน) และ นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (พยาน) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน