ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม "การติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2564

[2022-01-21] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่.. [2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม "การติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2564  

 เผยเเพร่: 2021-12-29 |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม "การติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นำคณะประกอบด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายประยรู รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมท้องถิ่น และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานในการประชุม