ประมงจังหวัดน่านมอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

[2022-01-21] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่.. [2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่านมอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล 

 เผยเเพร่: 2021-12-29 |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน  ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมกับคณะทำงานอำเภอเมืองน่าน  เพื่อติดตามการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รับฟังปัญหาที่เกษตรกรเจอ ความต้องการ ตลอดจนสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนองค์ความรู้ ปัจจัยการผลิต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด สามารถเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปปรับไปใช้กับพื้นที่ของตนเองได้