ประมงจังหวัดน่านมอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)

[2022-01-21] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่.. [2022-01-19] ประมงจังหวัดน่านมอบประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่า.. [2022-01-11] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ติ.. [2022-01-10] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตา.. [2022-01-06] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถ.. [2022-01-05] ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565 .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง .. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มบ.. [2021-12-30] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่รับ.. [2021-12-29] ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร/ประชาชน ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม... อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดน่านมอบหมายให้ประมงอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) 

 เผยเเพร่: 2021-12-29 |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน  มอบหมายให้ นายเอกพงศ์ ไชยช่อฟ้า ประมงอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนเสนอความต้องการพัฒนากิจการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร ในการผลิตการแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข