การประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564”

ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพื้นที่จุด.. [2021-10-18 ] ประมงจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพร.. [2021-10-14 ] ประมงจังหวัดน่านเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบา.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอเชียงกลาง ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดน่าน ออกติดตามผลการเลี.. [2021-10-01 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ทำบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ และ.. [2021-09-30 ] ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับกรมประมง ที่ได้รับรางวัลรางวัลองค์กรต้นแบบด้.. [2021-09-29 ] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราช.. [2021-09-23 ] นับ 1 ให้ถึง 10 มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. [2021-09-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่านจัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว.. [2021-09-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ป.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564” 

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

       

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564” (คทช. จังหวัด) เพื่อร่วมกันสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดิน และแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รวมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่จัดที่ดินทำกินหรืออยู่อาศัย โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานประมงจังหวัดน่าน โดยนางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ได้นำเสนอผลงานของ ต่อคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.) ในการประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564” โดยมี “กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” หลังพื้นที่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.) มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการส่งเสริมเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและลดต้นทุนการผลิต โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อำเภอเวียงสา, อำเภอบ้านหลวง, อำเภอสันติสุข, อำเภอท่าวังผา, อำเภอสองแคว, อำเภอนาน้อย มีเกษตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 รายต่อ 1 อำเภอ รวมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมฯทั้งสิ้นจำนวน 180 ราย โดยใช้งบประมาณจำนวน 273,300 บาท เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้ง 6 แห่ง อาทิเช่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรในพื้นที่กิจกรรมฯ, สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น