โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวืน้ำแบบมีส่วนร่วม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราช.. [2021-09-23 ] นับ 1 ให้ถึง 10 มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. [2021-09-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่านจัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว.. [2021-09-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ป.. [2021-09-21 ] การประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564”.. [2021-09-17 ] การประชุม “NAN YEAR END 64” (สรุปผลงานในรอบปี 2564 ของหน่วยงานต่าง .. [2021-09-16 ] โครงการ ขยะเป็นทุน สร้างรายได้สู่ชุมชนประมง.. [2021-09-15 ] การประชุม Video Conference วิชาการประมง ๒๕๖๔ .. [2021-09-15 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นักวิชาการประมงปฏิ.. [2021-09-10 ] ประมงจังหวัดน่าน และ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวืน้ำแบบมีส่วนร่วม 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางชยาพร  เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายเมธาสิทธิ์  โสภา ประมงอำเภอนาน้อย ร่วมกับนายจิราวุฒิ  คำวงค์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ดำเนินกิจกรรมลงข่ายเพื่อประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง(CPUE) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งร่วมสังเกตุการณ์และให้คำแนะนำในการจับลูกพันธุ์สัตว์น้ำอออกจำหน่าย และการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการดำเนินกิจกรรมให้แก่คณะกรรมการอ่างน้ำน้ำหก  ณ อ่างเก็บน้ำน้ำหก บ้านน้ำหก หมู่ 8 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน