ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราช.. [2021-09-23 ] นับ 1 ให้ถึง 10 มีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. [2021-09-22 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่านจัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว.. [2021-09-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ป.. [2021-09-21 ] การประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564”.. [2021-09-17 ] การประชุม “NAN YEAR END 64” (สรุปผลงานในรอบปี 2564 ของหน่วยงานต่าง .. [2021-09-16 ] โครงการ ขยะเป็นทุน สร้างรายได้สู่ชุมชนประมง.. [2021-09-15 ] การประชุม Video Conference วิชาการประมง ๒๕๖๔ .. [2021-09-15 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นักวิชาการประมงปฏิ.. [2021-09-10 ] ประมงจังหวัดน่าน และ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม.. [2021-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10  |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายสมชาติ ธรรมขันทา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางปุณณนัทธ์ โนชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้