รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ประจำเดือนกรกฎาคม 256.. [2021-08-03 ] โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตวืน้ำแบบมีส่วนร.. [2021-07-27 ] ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ.. [2021-07-27 ] (แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนัก.. [2021-07-27 ] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบ.. [2021-07-22 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชกา.. [2021-07-21 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก.. [2021-07-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-15 ] รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-13 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |  อ่าน: 139 ครั้ง