รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564

การประชุม “คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 3/2564”.. [2021-09-17 ] การประชุม “NAN YEAR END 64” (สรุปผลงานในรอบปี 2564 ของหน่วยงานต่าง .. [2021-09-16 ] โครงการ ขยะเป็นทุน สร้างรายได้สู่ชุมชนประมง.. [2021-09-15 ] การประชุม Video Conference วิชาการประมง ๒๕๖๔ .. [2021-09-15 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นักวิชาการประมงปฏิ.. [2021-09-10 ] ประมงจังหวัดน่าน และ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม.. [2021-09-10 ] ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และเจ.. [2021-09-10 ] อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ ประมงจังหวัดน่าน และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแล.. [2021-09-10 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามก.. [2021-09-10 ] การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้.. [2021-09-03 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-03  |  อ่าน: 59 ครั้ง