ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง


[2022-06-06] ลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์.. [2022-05-09] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว.. [2022-02-14] กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับม.. [2022-01-19] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุ.. [2022-01-04] "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์.. [2022-01-04] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: F.. [2022-01-04] ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง.. [2021-12-07] ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแ.. [2021-07-05] เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบร.. [2021-07-05] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้.. อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร ประมงอำเภอเถิน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และราษฎรบ้านท่าเกวียน ม.7 บ้านหอรบ ม.5 ผู้ขายสินค้าประมง ตลาดปลาแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง

- มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกรโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ประสบอุทกภัย นายภาณุพงษ์  วงศา อำเภอแม่พริก

-ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายคนองปุ๊ดหน่อย บ้านสะพานหิน ม.4 ตำบลแม่มอก อ.เถิน

- ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ นายไกร สายสุรินทร์ บ้านท่าไม้ ม.7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง