เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม

เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบร.. [2021-07-05 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้.. [2021-07-05 ] ณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำ.. [2021-07-05 ] หน่วยงานกรมประมง 3 หน่วยงาน นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดลำป.. [2021-07-05 ] กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ป.. [2021-06-30 ] เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน.. [2021-05-13 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน.. [2021-03-23 ] ลงพื้นที่เขื่อนกิ่วลม บ.สำเภาทอง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง .. [2020-04-22 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง.. [2020-02-26 ]

เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม  

 เผยเเพร่: 2020-02-26  |  อ่าน: 185 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 14.30 -16.00 น สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน และคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บึงหนองบัว ม.4 อ.งาว จ.ลำปาง เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงาน "หนองบัวพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ชุมชนก้าวไกล สร้างรายได้จากการมีส่วนร่วม"จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการฯ) หรือ ก.พ.ร ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยท่านเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง โดยระบบ Zoom Meeting ระหว่าง กรมประมง ผู้ประเมิน ก.พ.ร.