จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 22 ชุมชน

เข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 สาขาการบร.. [2021-07-05 ] จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้.. [2021-07-05 ] ณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำ.. [2021-07-05 ] หน่วยงานกรมประมง 3 หน่วยงาน นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดลำป.. [2021-07-05 ] กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตามนโยบายรัฐบาลบาล สัญญาจ้าง 1 ป.. [2021-06-30 ] เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน.. [2021-05-13 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน.. [2021-03-23 ] ลงพื้นที่เขื่อนกิ่วลม บ.สำเภาทอง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง .. [2020-04-22 ] ฐานข้อมูลด้านประมงของสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง.. [2020-02-26 ]

จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 22 ชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-02-26  |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง นำโดย นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 22 ชุมชน เพื่อนำพันธ์ุสัตว์น้ำดังกล่าวปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 22 แห่ง พื้นที่ 1,700.25 ไร่ โดยเริ่มปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 4 มิ.ย. 2564 ซึ่งในวันที่ 3 มิ.ย. 2564 มีผู้นำชุมชน จำนวน 5 ชุมชน โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดจำนวน 505,000 ตัว ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว จำนวน 500,000 ตัว และ กบนา จำนวน 5,000 ตัว