โครงการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตด้านการประมง


[2023-05-16] ประกาศ!!!ฤดูน้ำแดง คุ้มครอง ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อ.. [2023-04-12] ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวั.. [2023-02-22] กิจกรรมโครงการศูนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรฯ.. [2023-02-17] โครงการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอ.. [2023-02-16] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-25] ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี2566.. [2022-12-22] ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวา.. [2022-12-22] ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้.. [2022-11-14] ราคากุ้งขาวแวนาไม ณ ปากบ่อประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-11-14] กิจกรรมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปร.. อ่านทั้งหมด 

โครงการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตด้านการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรือเอก ทัศน์ ทิพย์กองลาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ รักษาราชแทน  ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายขวัญชัย วุ่นวงศ์ ประมงอำเภอเสนา นายไมตรี พละเจริญ ประมงอำเภอผักไห่ นางสุภารัตน์ ศรีสังข์ ประมงอำเภอวังน้อย นางวัลลี สิงห์ธงยาม ประมงอำเภอมหาราช นายธาตรี สุภาพร ประมงอำเภอบางไทร นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอบางซ้าย นายพลพิพัฒน์ พิมพ์พาลัย ประมงอำเภอบางปะอิน นางสาวพัชราภา พลประถม ประมงอำเภอพระนครศรีอยุธยา และนายกิตติพัฒน์ แป้นวงศ์ เจ้าพนักงานประมง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การผลิตด้านการประมง และสนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ อำเภอละ 30 ราย และสนับสนุนพันธุ์ปลานิลและอาหารปลาแก่เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่  ในพื้นที่อำเภอเสนา บางบาล ท่าเรือ มหาราช บ้านแพรก บางไทร บางซ้าย อุทัย และพระนครศรียุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา