วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  

 เผยเเพร่: 2018-03-09  |  อ่าน: 501 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์กรมประมง

               "มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   " พัฒนาการประมง ผลิตอาหารที่มีคุณภาพจัดการทรัพยากรการประมงอย่างยั่งยืน "