วิสัยทัศน์

ประชาสัมพันธ์!!! ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2564.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! รายงานแผน/ผล โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษต.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารกรมประมงตรวจเยี่ยมสำนักงาน.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์!!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน .. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน.. [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเ.. [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสา.. [2021-07-14 ] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.. [2021-07-07 ] ประกาศ!!!กรมประมงแนะนำเกษตรกรใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่.. [2021-07-07 ] ประกาศ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564.. [2021-07-07 ]
อ่านทั้งหมด 

วิสัยทัศน์  

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |  อ่าน: 544 ครั้ง

 

วิสัยทัศน์กรมประมง

               "มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

วิสัยทัศน์สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   " พัฒนาการประมง ผลิตอาหารที่มีคุณภาพจัดการทรัพยากรการประมงอย่างยั่งยืน "