เกี่ยวกับสำนักงาน

เกี่ยวกับสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2018-03-09  |  อ่าน: 557 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยมี ร.ท.เอื้อน เก่งพล ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนแรก ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณ อาคารศาลากลางเกษตร ติดกับบึงพระราม ในบริเวณเกาะเมือง ถนนสายป่าโทน  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายสำนักงานฯ ตั้งดำเนินการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยมี ร.ท.เอื้อน เก่งพล ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนแรก ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณ อาคารศาลากลางเกษตร ติดกับบึงพระราม ในบริเวณเกาะเมือง ถนนสายป่าโทน  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายสำนักงานฯ ตั้งดำเนินการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบัน