เกี่ยวกับสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์!!! ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2564.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ !!! รายงานแผน/ผล โครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษต.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารกรมประมงตรวจเยี่ยมสำนักงาน.. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์!!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน .. [2021-07-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน.. [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเ.. [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสา.. [2021-07-14 ] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.. [2021-07-07 ] ประกาศ!!!กรมประมงแนะนำเกษตรกรใช้ยาต้านจุลชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่.. [2021-07-07 ] ประกาศ กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ.2564.. [2021-07-07 ]
อ่านทั้งหมด 

เกี่ยวกับสำนักงาน 

 เผยเเพร่: 2021-07-07  |  อ่าน: 611 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยมี ร.ท.เอื้อน เก่งพล ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนแรก ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณ อาคารศาลากลางเกษตร ติดกับบึงพระราม ในบริเวณเกาะเมือง ถนนสายป่าโทน  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายสำนักงานฯ ตั้งดำเนินการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบัน สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยมี ร.ท.เอื้อน เก่งพล ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนแรก ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณ อาคารศาลากลางเกษตร ติดกับบึงพระราม ในบริเวณเกาะเมือง ถนนสายป่าโทน  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายสำนักงานฯ ตั้งดำเนินการ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกระทั่งปัจจุบัน