ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ประมง)


[2022-06-28] โครงการเชื่อมโยงท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย จ.พระนค.. [2022-06-23] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดจำหน่ายส.. [2022-06-23] ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลอง 26 รังสิตเหนือ.. [2022-06-23] ข่าวกิจกรรม!!! ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด.. [2022-06-17] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ.. [2022-06-17] ประชาสัมพันธ์!!! แซ่บ สะดุ้ง จุ้งมาแล้ว.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์!!! ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อปลา.. [2022-06-06] ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ.. [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน.. [2022-05-31] ประชาสัมพันธ์!!!รับมอบจระเข้น้ำจืด.. อ่านทั้งหมด 

ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ประมง) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดจำหน่ายสินค้าแปลงใหญ่ (ประมง) บริเวณริมคลองมะขามเรียง จ.พระนครศรีอยุธยา ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามอำเภอผักไห่ โดยมี นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัด และนายสุกิจ ปานอุทัย หัวหน้าทีมการตลาดแปลงใหญ่ ให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะในการขยายตลาด และกระจายผลผลิตกุ้งก้ามกรามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี ฯลฯ