ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่


[2022-05-19] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเ.. [2022-05-05] ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเช.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง".. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-05-03] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉ.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราช.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.. [2022-02-15] ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เรือเอกทัศน์ ทิพย์กองลาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และว่าที่ร้อยตรีธรรมชาติ ธรรมวงษ์ ประมงอำเภอผักไห่ ประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามอำเภอผักไห่ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา