ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


[2022-05-19] ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเ.. [2022-05-05] ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเช.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง".. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย.. [2022-05-03] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง.. [2022-05-03] กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉ.. [2022-04-01] ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราช.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่.. [2022-02-28] ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.. [2022-02-15] ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 5 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   โดยมี นายประทีป การมิตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันเอก(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพศิน วีระสัย เกษตรกรผู้ทูลเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาเทโพ พร้อมด้วย ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบพันธุ์ต้นไม้ และปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 300,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน จำนวน 160 ตัว และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้